Bebek ve Çocuklarda Göz Sağlığı
->

Bebek ve Çocuklarda Göz Sağlığı

Bebek ve Çocuklarda Göz Sağlığı

Tülay Özer

Bebek ve çocuklarda göz muayenesi, rutin tarama ve kontrol muayenesi kapsamında ele alınmalıdır. Herhangi bir şikayeti olmasa da bebek mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmelidir. Genel kural, bebeğin fizik olarak değerlendirilebileceği ilk anda göz muayenesinin yapılmasıdır.


6 aya kadar olan dönemde tüm bebeklerin göz hareketi ve kayma testleri, gözdibi muayeneleri ye optik kusur tespiti  muayeneleri gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Dikkatli bir klinik göz1emi de içeren ilk göz muayenesinin tamamlanmasıdır ve sonraki dönemlerinde de sürecek olan düzenli göz kontrollerinin yapılması önemlidir.

Görme gelişimi

İlk 6 aylık dönemde göz ve ona bağlı sinir yollarının gelişmesi çok hızlı bir şekilde ilerleyerek bebeğe yüksek oranda görme  imkanı sağlar bu gelişme 4 yaşına kadar devam eder.

4 yaşında görme yollarının kılıf değiştirmesi 4 ve 10 yaş arasında da görmeden sorumlu beyin bölümlerinin gelişmesi tamamlanır.

Yenidoğan çağı ve ilk 6 aylık dönemdeki normal görme gelişim aşamalarının bilinmesi ve kontrol edilmesi büyük önem taşır.

1 aylık bebekte gözlerin normal hizalanmasının gerçekleşmiş olması gerekir. Bu süre nadiren 3 aya kadar uzayabilir. 

3. aydan itibaren çocuk yukarı ve aşağı doğru cisimleri takip edebilmelidir. İki gözle tek görme bu ayda tespit edilebilir düzeydedir.

6. ayda iki gözle tek görme artık iyi yerleşmiş durumda olmalıdır. Bebek kıstlanma olmaksızın tüm yönlere bakabilmelidir. Bebeğin yatay korneal çapları mümkünse ölçülmeli ve kaydedilmelidir. Bu korneal çap tespiti doğumsal  ve bebeklik çağı göz tansiyonu problemlerinin erken teşhisinde önemli olabir.

Yenidoğan döneminde göz hastalıkları

Bebeğin ilk aylarında ve ilk yayaşlarındaki en önemli görme kaybı sebebi görme tembelliğidir. Okul cağına yeni gelmiş olan cocukların % 5 ile % 7'sinde görme tembelliği tespit edilmiştir. Bu döneme kadar bu problemin cocuğun kendisi tarafından aileye bildirilmemesi ve şikayette bulunulmaması sık rastlanan bir durumdur.

Görme tembelliği genellikle bir gözü tutar, Çocuk bunun farkında olmadığı için şikayet edemez. Bu durum rutin göz muayenesinin önemini arttırmaktadır. Erken  teşhisle tedavi edilebilecek olan görme tembelliğinin, 7 yaşından sonra tedavisi olukça zordur. 7 yaşından sonraki tedavilerde etkili sonuç nadiren elde edilebilir.

Görme tembelliği sonucu bir veya iki gözünün görmesinde önemli derecede kayıplara uğramış bir insann, ileride istediği mesleği (pilotluk, cerrahlık, şoförlUk v.b) yapması ye ehliyet gibi yaşamsal önemdeki belgeleri elde etmesi zorlaşacaktır.

Bebeklik çağında ve tedavisi olan göz hastalıkları

  •   Optik kusurlar ye görme tembellikleri,
  •   Doğumsal katarakt,
  •   Gözyaşı yolu tıkanıklıkları,
  •   Şaşılık,
  •   Doğumsal retina ye koroid hastalıkları,
  •   Göz tümörleri,
  •   Doğumsal glokom,
  •   Kornea hastalıkları.

Bu hastalıklardan göz tümörü genellikle 18 aylıkken ortaya çıkar ye gözlerde kayma şeklinde belirti verir. Göz tümörünü ailenin tespit etmesi olanaklı  değildir. Bu durum yapılacak rutin kontrollerle ortaya çıkabilir erken teşhis oldukça önemlidir. İlerlemiş göz tümörlerinde tedavi şekli ve başarı oranı oldukça düşüktür.

2-2.5 yaş civarı ise akomodatif (uyumla ilgili) şaşılıklar dediğimiz bir şaşılık türünün ortaya çıktığı yaş ralığıdır. Erken tedavi bu durumda da önemlidir. Doğumsal glokomlar ye kataraktlar erken teşhis ve tedavinin çok önemli olduğu diğer göz hastalıkları gruplarıdır.

Bebekler ye çocuklar için tavsiye edilen ideal rutin göz muayenesi 

Doğumda, 6. ayda, 12. ayda, 18. ayda, 2 ile 3 yaşlarında okul çağına gelene kadar ve her sene yapılmalıdır.