Tükenmişlik Sendromu Boşanmaları Arttırıyor

Tükenmişlik Sendromu Boşanmaları Arttırıyor

Genellikle stresten kaynaklanan ve çağın hastalıklarından biri. Tükenmişlik
Tükenmişlik Sendromu Boşanmaları Arttırıyor
Kişilerin, duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri, işleri gereği karşılaştıkları insanlara karşı duyarsızlaşmaları kişisel başarı duygularında azalma

Tülay Özer

Tülay Özer

Geçtiğimiz 1 yılda boşanma oranının yüzde 4.5 arttı. Bunun sebepleri arasında sosyal, ekonomik, cinsel ve psikolojik nedenlerin var. Ancak boşanmanın başlıca sebeplerinden biri eşlerde yaşanan tükenmişlik sendromu.

Tükenmişlik; özellikle birey iyi bir performans gösterdiği halde bu çabasının karşılığında uygun bir ödül alamadığı veya takdir edilmediği ve bunu da kabul edemediği zamanlarda görülmektedir. Evlilikte ise bu birey iyi bir eş olduğu ve çok fazla çabaladığı halde eşinden bir türlü takdir görmemesi ve bunuda kabul etmemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu tükenmişlik sonrası çiftler arasındaki paylaşımı azalarak, kavgalar artacaktır.

Evlilikteki tükenmişlik döneminde genellikle eşler mutsuzluklarıyla baş başa kalırlar, ailelerinden, akrabalarından, sosyal çevrelerinden yardım ve destek beklerler. Hastalar “Kaldıramadığım, hazmedemediğim şeyler çok şuan kimse beni aramıyor” gibi söylemlerde bulunurlar. Evlilik sorunlarının ilk aşamalarında hastalar, kaygı, depresyon ve psikosomatik rahatsızlıklar (ülser, migren veya diğer) gibi  şikayetlerle uzmana başvururlar.

Evliliklerin temelinde bağlanma ve güven duyguları yatmaktadır. Evlilik bir anlamda temel bağlanma ve onaylanma isteğimizin karşılanmasıdır. Evliliklerin sürmesinde bağlanma ve güven oldukça önemli rol oynamaktadır. Evlilik sırasında yaşanan tükenmişlik, bağlanma ve güven duygumuza zarar verir ve yaşamsal bir krize neden olmaktadır.  Bu da evlilikte yaşanan duygusal bağın zarar görmesi demektedir. Birey eğer eşinden beklediği ilgiliyi beklediği takdiri ve beklendiği yakınlığı göremiyorsa bu tükenmişliği neden olur, bağlanma ve güven duygularına zarar verir. Bu durum evliliğe zarar verdiği gibi boşanmaları arttırmaktadır.

Tükenen bireyde oluşan belirtiler;

 • Yaşam enerjisinde azalma, 
 • Yorgunluk ve bitkinlik, 
 • Cinsel isteksizlik, 
 • Unutkanlık, 
 • Dikkat eksikliği, 
 • Öğrenme ve ezberleme zorlukları gibi konsantrasyon ve motivasyon eksiklikleri
 • Yalnızlaşma, 
 • İşe geç gelme veya işi bırakma,
 • Hayal kırıklığı ve ümitsizlik, 
 • Tahammülsüzlük, kronik sinirlilik hali ve çabuk öfkelenme, 
 • Huzursuzluk, umursamazlık ve sabırsızlık,
 • Yetersizlik ve değersizlik algısı, 
 • Boşluk ve anlamsızlık hissi, 
 • Baş, boyun, bel ve sırt ağrıları gibi psikosomatik belirtiler ile kendini gösterebiliyor.

Ayrıca evlilikte tükenmişlik sonrası oluşan psikolojik belirtiler var olan psikolojik rahatsızlıkların kronikleşmesine yol açabilmektedir.

Evlilikte Paylaşım ve İletişim Artmalı

Evlilikte yaşanan tükenmişlik sürecinde doğal olarak azalan paylaşım, çiftlerin birbirini anlamalarını zorlaştırarak birbirleri arasındaki uyumu da yok etmektedir. Evlilikte yaşanan sağlıklı iletişim eşlerin birbirleri ile olan paylaşımlarını arttıracaktır.

Boşanma çiftlerin psikolojisi için bir kriz yaratmaktadır. Eşler aralarında sorunlarla tek başlarına başa çıkmadıklarında uzmana başvurmalıdırlar. Alacakları profesyonel destek eşler arasında ki iletişimi ve ilişkinin aksayan yönlerinin tamiri için oldukça faydalı olmaktadır. Eşlerin tükenmişlik ve ilişkilerini düzeltmek için uzmandan yardım alması gelecekte  ilişkilerinin daha sağlıklı ve mutlu olması açısından önemlidir.


Ertuğ Gül
Psikolog [Yazar]