Oyun ve Oyun Terapisi

Oyun ve Oyun Terapisi

Oyun ve Oyun Terapisi

Tülay Özer

Tülay Özer

Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade ettip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar. Ayrıca oyun, çocuğun gelişimindeki en önemli araçlardan biridir. Çocuklar oynayarak dış dünyayı tanırlar ve onunla baş etmenin yollarını öğrenirler. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar için duygu ve düşüncelerin ifade edilebileceği en uygun ortam oyundur.
 
Çocukta Oyunun  Gelişim Aşamaları
 
* 0-12 Ay  - Bebek dünyayı tanımak için duyu organlarını kullanır.Tekrarlanan manipulatif, tekrarlanan  oyunlar oynarlar (Cee-e J) Kendi bedenini ve annenin bedenini tanımak. Saç çekme,ısırma...bu dönemde ilk sözcükleri duyarız, geçiş nesneleri vardır. Geçiş Olgusu Geçiş nesnesi,oyuncak battaniye ...(D.W.Winnicott) duyarız.
 
* 1-2 Yaş- Yiyecekler ve atıklarıyla oynamak,kaba motor kullanımı, yürüme, koşma...Dış dünyayı tanımak ister  çek- it, saklanmak.... Anne baba çocuk oyunları oynarlar, saklambaç,güreş. Taklitler ve gözlemler yaparlar.(Anne taklidi)
 
* 3-5 Yaş- Kum, su, hamur, sözcükler, öyküler, müzik. Koşmak dans etmek,top oyunları,resim yapmak,deneyler,inşaa etme,puzzle türü oyunlar,grup oyunları oynayabilir.Hayali arkadaş, evcilik.(Gündelik hayatta başedemediği şeyleri hayali arkadaşa  yükler).
 
* 5-12 Yaş- Yaratıcılık, sanat müzik, kitap, hayvanlar, kurallı oyunlarbisiklet, yazı yazmak, öğrenilen bilgileri kullanarak birşeyler oluşturmak.Yarışmaya dayalı oyunlar, dramatik oyunlar, evlenme, günlik hayatın taklidi.
 
* 12 Yaş ve üstü- Yaratıcı sanat ,öyküler yazmak,aşkJ ,spor,hobiler,bilim ve teknoloji,arkadaşlıklar,sorun çözme,hayal kurmak,değişik rollere girme.
 
Oyun Terapisi

Oyun oynama yetisini sorunlar boyutunda yeniden yapılandırmadır. Oyun terapisi, güvenli bir ortam ve terapist eşliğinde gerçekleştirilir. Çocuk oyun yoluyla baş edemediği duyguları ve yaşadığı zorlukları yeniden canlandırma yaparak deneyimler ve üstesinden gelmeye çalışır. Oyun terapisi çocuğa deneyim ve duygularını yeniden canlandırma fırsatı sunduğu için iyileştirici özelliği vardır. Oyun terapisinde süreç sonuçtan önemlidir. Çocuk, terapi süresinde engellenmişlikten kurtulur ve gelişim sürecine kaldığı yerden devam edebilir.
 
 Tarihe baktığımızda, oyunun yıllardan beri terapötik amaçla kullanıldıgını görüyoruz. Erikson oyunu, çocuğun travmatik deneyimleri ile uğraşılarının ifadelendirmesi olan bir ego fonksiyonu olarak görmüştür. Hug-Hellmuth tarafından 1921 de kullanılmıştır ancak bir oyun tedavi tekniği geliştirilmemiştir. Anna Freud ve Melanie Klein da çocuklar ile yaptıkları klasik psikanalitik tedavi süreçleri içinde oyunu kullanmışlardır. Levy (1939),Release Therapy ile ilk yapılandırılmş oyun terapisinigeliştirmiştir. Gardner (1971-1972), oyunda öykü anlatma tekniğini uygulamıştır. 1947 yılında Axline,Rogers’ın teorilerini geliştirmiş ve Nondirektif TerapiModelini oluşturmuştur. Bu tedavide çocuğa hiçbir sınırlama ve yorum getirilmez. Ginott (1959,1961), çocuğun psikoterapisinde, sınırların önemini vurgulamış ve bir klavuzun gerekliliğinden sözetmiştir.
 
Oyun Terapisi,
Günümüzde en sık kullanılan oyun terapileri, Non Direktif Oyun Terapisi , Çocuk Merkezli Oyun Terapisi , Bilişsel Davranışçı oyun terapisi. Seans süresi 50 dakikadır.
 
Terapinin Aşamaları
Araştırma aşaması-Güvenin oluşması
Limitlerin oluşturulması- ihtiyaçların dışa vurulması
Bağımlılık aşaması
 Terapötik büyüme aşaması
 
Uygulama:
0-1         Yaş- Regresif dönüşlü oyunlara ihtiyaç vardır. ( Parmak boya çadır vs..)
1-2        Yaş  Duyguların dışa vurulması (Bloklar , resim kağıdı)
3-5        Yaş   Sembolik oyunlar role playing (kostümler, kuklalar)
5-12      Yaş- Yapılandırılmış oyun( sanat terapisi, grup)
 
Süre
Terapi süresi çocuğa ve soruna göre değişiklik gösterir ancak  problem davranış ne kadar yeniyse bunun aşılması o kadar kolay olacaktır.

 


Ceyda Cecan Karakuş
Uzman Klinik Psikolog [Yazar]