Günümüzün Hastalığı: Depresyon

Günümüzün Hastalığı: Depresyon

Depresyon sadece bir keyifsizlik, anlık bir zayıflık mıdır?
Günümüzün Hastalığı: Depresyon
Depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğudur. Majör depresif bozukluk veya klinik depresyon olarak da adlandırılır.

Tülay Özer

Tülay Özer

Depresyon günümüz insanın en yaygın ruhsal hastalığıdır ve bu yaygınlık tüm dünyada git gide artmaktadır. Depresyon tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Yaygınlığı giderek artmakta olan depresyon, kronikleşme riski, belirgin yeti yitimine neden olması, intihar ile sonuçlanma olasılığı, diğer tıbbi hastalıkların gidişini kötü etkilemesi açısından önem taşımaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre depresyon, 2030 yılında dünyanın en yaygın hastalığı haline gelecektir ve dünya genelinde 350 milyon kişinin depresyondan etkilendiği vurgulanmıştır.

Türk toplumunda klinik depresyon tanısı alan kişi oranı Avrupa ve Amerika’yla aynı yüzde 17. Ama depresif belirti yüzde 30-50 arasında değişiyor. Yani toplumda her 100 kişinin yarsında depresif belirti var, yüzde 17’si ise majör depresyon belirtisi geliştirmektedir.

Hipokrat'a Göre Depresyon 

Hipokrat ile depresyona yaklaşım sistemli olarak fizyolojik mekanizmalar üzerinden olmuştur. Hipokrat depresyon gibi ruhsal fenomenlerin beyinden kaynakladığını söylemiştir. Beynin balgam ve safradan etkilendiğini, balgamın etkilediği kişilerin sakin kişiler olmasına rağmen safranın etkilediği kişileri ise sakin durmadıklarını, daima şaka yaptıkları, hileye başvurduklarını tanımlamıştır. 

Depresyon Nedir?

Depresyon kişiden kişiye ve kültürden kültüre değişen bir hastalık olmasına rağmen yapılan araştırmalar ile belirlenmiş evrensel belirtileri vardır.

Bir duygu-durum bozukluğu olan depresyon duygusal, zihinsel, bedensel ve motivasyonel etkileri olan bir bozukluktur. Depresyon keder, umutsuzluk, çaresizlik, keyifsizlik, hayal kırıklığı, hüzün gibi duygular; suçluluk, değersizlik ve ölümle ilgili düşünceler; enerji kaybı, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, yeme sorunları ve uyku bozuklukları gibi bedensel olumsuzluklar; her zaman yapılan ve keyif alınan aktivitelere karşı ilgi kaybı, dikkatin hiçbir şeye verilememesi gibi motivasyonel problemler olarak kendini gösterir. Depresyon tanısı koyabilmek için bu belirtilerin birkaçının veya hepsinin kişide var olması gerekmez. Önemli olan bu belirtilerin kişide ve çevresinde umutsuzluk yaratması ve en az 10 gündür sürüyor olmasıdır. Sürenin yanında bu belirtilerin yaşanma sıklığı ve şiddeti de depresyona işaret eder.

Tedavisi

Depresyon, profesyonel destek ile birlikte etkili bir şekilde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Depresyon belirtileri görülen pek çok kişi, kendi kendisini tedavi etmeye çalışarak sıklıkla hataya düşebilmektedir

Depresyon tedavisinden iyi sonuç almak için, hasta ve uzman arasındaki iyi iletişim; hastalık ve anti depresan ilaçlar konusunda bilgilenme, farmakolojik tedavinin psikoterapi ile birlikte sürdürülmesi gerekmektedir. Ayrıca depresyon sinsi başlangıç gösteren bir hastalık olduğu için kişinin farkında olmadığı belirtiler konusunda ailenin bilgilendirilmesi oldukça önem taşımaktadır.


Ertuğ Gül
Psikolog [Yazar]