Çocuğun Kendini Ortaya Koymasını ve Kişilik Gelişimini Nasıl Sağlayabiliriz?...

Çocuğun Kendini Ortaya Koymasını ve Kişilik Gelişimini Nasıl Sağlayabiliriz?...

Çocuğun Kendini Ortaya Koymasını ve Kişilik Gelişimini Nasıl Sağlayabiliriz?...

Tülay Özer

Tülay Özer

Çocuklar devamlı psikososyal gelişim içerisindedirler. Bu gelişimi etkileyen temel faktör en azından bellir bir yaşa kadar  ailedir. Çocuğun   kişilik gelişimi bir hayat boyu devam eder. Kişilik gelişiminin büyük bir kısmı erken yaşlarda tamamlanır. Bu durumda çocuğunuz birinci planda anne baba ve bakım veren kişiden, ikinci planda evdeki diğer bireylerden, üçüncü planda sosyal çevreden iyi veya kötü yönde etkilenecektir. Anne babanın etkisi kardeşe göre çok daha fazladır. Ama bir iletişim ve etkileşim ortamı olan ailede küçük kardeş büyük ağabeyden veya abladan da etkilenecektir.Bu durum çoğu zaman iyi yönde bir etkileşim ile sonuçlanır ve iyi yönlendirilirse kardeş kıskançlığının önüne geçilir. Küçük çocuklar   ağabeyinden veya ablasından  bir çok şeyi hızlı bir şekilde öğrenerek, gelişimini daha da pekiştirebilir. Bu nedenle küçük kardeşler daha şanslı sayılabilir. Büyük olanların  yaş avantajı olduğu için küçük kardeş ister istemez öğrenme ve etkilenme olarak büyük kardeşi takip eder .Ama bu durum küçük kardeşin büyüğü rakip olarak algılayıp tamamen ona ters düşmesinden çok daha iyi bir durumdur.  Eğer psikososyal gelişim içerisinde çocuğunuzun geri planda kalmamasını ve kendini ortaya koyarak, kişilik özelliklerini geliştirmesini istiyorsanız; Her çocuk için psikososyal gelişim süreci içerisinde yapılması gerekli bazı tavsiyeleri aktarmak istiyorum. Bu çocuğunuzun kendine olan güvenini artıracak, kendi kişilik özelliklerinin gelişmesini sağlayacak, onun psikososyal  gelişimini güçlendirecektir.

    1-Sık sık çocuğunuza yaşına uygun olarak yapabileceği görev ve sorumlulukları verin.

    2-Ona sık sık kendini nasıl hissettiğini sorun

    3-Olaylar karşısında onunda fikrini ifade etmesini sağlayın yani ona kendi fikrini sorun ve düşünmeye sevk edin. Söylediği şeylere önem verdiğinizi hissettirin.

    4-Onun iyi yönlerini ve başarılarını takdir edin, ön plana çıkarın ve ödüllendirin.

    5-Onun kabiliyetlerinin gelişmesine zemin ve imkan hazırlayın

    6-Hatalı davranışlarını konuşarak onu yargılamadan anlatmaya çalışın, olayların ve yaptıklarının hatalı taraflarını farketmesini sağlayın

    7-Sık sık onu sevdiğinizi ve onun aileniz için ayrılmaz bir parça olduğunu ifade edin

    8-Onun kendini ifade etmesini kolaylaştırmak için karşılıklı olarak siz ona kendinizi ifade edin, ondan da kendini ifade etmesini isteyin sık sık karşılıklı konuşup sohbet edin

    9- Onun yapabileceği şeyleri kendisine bırakın, onun yerine bazı şeyleri yapmayın, bu çocuğun kabiliyetlerinin gelişmesini engelleyerek kendini ortaya koymasını engeller.

    10-Onunla kaliteli ve hoş bir şekilde vakit geçirin

    11-Onun olaylar karşısındaki duygularına değer verdiğinizi belli edin

    12-Onun sosyal ortamlardaki arkadaşlıklarını ve girişimlerini uygun olduğu ölçüde destekleyin

    13-Onun aile içi herkesle olan bağlarının kuvvetlenmesini sağlayın

Unutmayınız ki bu günün çocukları, yarınların büyükleri olacak, çocuğunuzun bu günden davranış ve kişilik gelişimi iyi yönlendirilirse , gelecekte hem onun hem sizin  açınızdan ideal olan gerçekleşmiş olacaktır.

 


Osman Abalı
Uzman Doktor [Yazar]