Anaokulu ve Çocuk

Anaokulu ve Çocuk

Anaokulu ve Çocuk

Tülay Özer

Tülay Özer

3-6 yaş arası anaokuluna başlamak için uygun yaştır. Çocuk üç yaşından itibaren anaokuluna başlayabilecek olgunluğa ulaşır. Anaokulu çocuğun hayatında önemli bir rol oynar. Çocuk, anaokulunda bir çok beceriyi ağırlıklı olarak oyun oynayarak geliştirir.

Anaokulunun Çocuğa Kazandıracakları

Anaokuluna giden çocuk;

madde işareti

Öğrenmeye ilgi duyar.

madde işareti

Kendini tanımayı öğrenir.

madde işareti

Yeteneklerinden haberdar olur.

madde işareti

Farklı bir birey olduğunu öğrenir.

madde işareti

Yaşıtlarıyla ilişki kurar.

madde işareti

İşbirliği yapma alışkanlığı kazanır.

madde işareti

Hakkını korumayı ve başkalarının hakkına saygılı olmayı öğrenir.

madde işareti

Bencillikten sıyrılır, paylaşmayı öğrenir.

madde işareti

Anne-babadan ayrı kalmaya alışır.

madde işareti

Özgür davranma olanağı bulur, bağımsızlık duygusu gelişir.

madde işareti

Dil gelişimi hızlanır, sözcük dağarcığı zenginleşir.

madde işareti

Zihin gelişimi hızlanır.

madde işareti

Girişkenliği artar.

madde işareti

Var olan yetenekleri gelişir.

madde işareti

Kendi ihtiyaçlarını karşılama alışkanlığı edinir.

madde işareti

Sorumluluk duygusu gelişir.

madde işareti

Karar verme yeteneği gelişir.

madde işareti

Sosyal kuralları öğrenir.

madde işareti

Vücudunu etkin bir biçimde kullanmayı öğrenir.

madde işareti

Bir üst öğrenim için gerekli olgunluğa ulaşır.

Anaokulunu Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

madde işareti

Okulda uzman ve yetkin kişilerin çalışıyor olmasına,

madde işareti

Fiziki ortamın çocuğun ihtiyaçlarını karşılaya bilir düzeyde olmasına,

madde işareti

Fiziksel ortamın, çalışanların ve gıdaların temiz olmasına,

madde işareti

Emniyet ve güvenlikle ilgili tedbirlerin yeterli olmasına,

madde işareti

Yaratıcı ve destekleyici bir eğitim ortamının olmasına,

madde işareti

Sanat ve spor gibi sosyal faaliyetlerin yeterli olmasına,

madde işareti

Çocuğun sınıfının uygun sayıda olmasına,

madde işareti

Çocuğun sınıfının yaş grubuna uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Çocuğu Anaokuluna Hazırlarken Yapılabilecekler

Çocuk anaokuluna başlamadan önce;

madde işareti

Çocuğa yeni arkadaşların, öğretmenlerin olacak, yeni oyunlar ve şarkılar öğreneceksin gibi açıklamalarla, ana okulunun nasıl bir yer olduğu ve neler yapıldığı anlatılmalıdır.

madde işareti

Çocuğun hangi anaokuluna gideceğine karar verilmişse çocuğa okul önceden gösterilmelidir.

madde işareti

Çocuğun anaokuluyla ilgili soruları yaşına uygun, doğru olarak cevaplanmalıdır

Çocuk anaokuluna gitmek istemezse;

madde işareti

Çocuğun okula gitmesi tüm aile üyelerince desteklenmelidir.

madde işareti

Anaokuluna düzenli olarak gitmesi sağlanmalı, ödün verilmemelidir.

madde işareti

Çocuk anaokuluna, ayrılırken daha fazla tepki verdiği ebeveyni tarafından bırakılmamasına dikkat edilmelidir.

madde işareti

Çocuğa baskıcı olmayan bir tutumla anaokuluna gitmesi gerektiği anlatılmalıdır.

madde işareti

Çocuk anaokuluna gitmek istemediğinde bunun nedeni araştırılmalıdır.

madde işareti

Çocuğun anaokulunda oluşturduğu bir beceriyi anne-babaya gösterdiğinde (yaptığı bir resim, öğrendiği şarkı vb.) takdir edilerek, desteklenmelidir.

Anaokuluna giden çocuk ilkokulda ve daha sonraki yaşamında daha uyumlu, girişken ve sosyal etkinliklerde daha başarılı bir birey olur.

Kaynak: Bursa Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şubesi

 


Sizden Gelenler
Yayınlanması için gönderdiğiniz yazılar [Yazar]