Görme Engeliler ve Az Görme Durumu

Görme Engeliler ve Az Görme Durumu

Görme Engeliler ve Az Görme Durumu

Tülay Özer

Tülay Özer

Görme engelliler körler ve az görenler olarak sınıflanır. Görme engelli denilince kör ve az gören anlaşılır. Görme engellinin (kör ve az gören) yaygın kabul gören iki farklı tanımı vardır. Bunlardan biri yasal, diğeri eğitsel tanımdır.

Yasal tanım tıp alanında çalışanlarca ve sosyal güvenlik kurumlarınca benimsenirken, eğitsel tanım görme engelliler için öğretim düzenlemelerinin planlanması sırasında kullanılır. Yasal tanım nesneldir. Eğitsel tanım özneldir.

Görme keskinliği kaybında ağır derecede etkilenmiş olup, öğretimini dokunarak
okuduğu kabartma yazıyla (Braille le) ve konuşan kitaplardan dinleyerek sürdürmeye gereksinimi olanlar görme engellilerdir.

Az gören,büyüteçlerle normal puntolu ve büyük puntolu yazılı materyali okuyabilen görme engellilerdir.

Görme yetersizliğine ne yol açmıştır sorusu, hepimizin ve tüm ana babaların sormuş olduğu bir sorudur. Neden, çocuğum göremiyor? Neden, çocuğum az görüyor? Sorulan ilk sorulardır. Çocuğun neden göremediğini öğrenmek, tekrar aynı durumun ortaya çıkmasını önlemek için önemlidir. Ancak, neden göremediğini öğrenmenin çocuğun nasıl yetiştirileceği ve neler yapabileceğine ilişkin yardımcı olmayacağı bilinmelidir.Çocuğun görme yetersizliğine nelerin yol açtığı sorusu na ilişkin kuşkular ne kadar erken yaşlarda aşılırsa, çocuğun yetişmesine o ölçüde yardımcı olunabilir.

Görme yetersizliği kalıtsal olabilir. Annenin gebeliği sırasında, kızamıkçık gibi ateşli hastalıklara yakalanma, bazı ilaçlar ve röntgen ışınlarına maruz kalınmasıyla görme organı ve görmeyle ilgili sinirler zadelenir, böylece görme yetersizliği oluşur.Erken doğan bebekleri yaşatabilmek için oksijen verilir. Verilen oksijen miktarının fazla olması sonucunda retina zedelenerek,görme yetersizliği oluşur. Doğumun güç olması görmeyle ilgili sinirleri zedelerse,bebeğin görmesi yetersizleşir. Doğum sonrasında geçirilen ateşli hastalıklar,kazalar ve zehirlenmeler de görme yetersizlerine yol açabilir. Doğum sonrasında gözün ve göz sinirlerinin zedelenmesi sonucunda yine görme yetersizlikleri oluşur.

Kabartılmış altı nokta-Braille sistemi, yazılı materyali okuyamayacak kadar göremeyen kişiler için dokunarak okuma sistemidir. Parmak ucuyla duyumlanacak kabarıklıkta altı nokta soldan sağa iki ve yukarıdan aşağıya üç noktanın oluşturduğu bir dikdörtgen biçimindedir.

Bu engel türünün belirtileri;

• Gözlerinin önünde bulunan ilgi çekici eşyaları takip edemeyen ya da farkına varamayanlar

• Uzun süre aynı yere bakanlar

• Farklı bir şekilde gözlerini döndürenler

• Sık sık gözlerini ovan ve kaşıyanlar

• Gözlerini ışıktan kaçıran ve gözleri titreyenler

• Sağa sola amaçsız uzanan ve sık sık düşenler

• Renkli bir resmin renklerini ayıramayanlar

• Gözlerinde kızarıklık ve yaşarma olanlar

• Göz bebeğinin ortasında bulanıklık ve ışık geldiğinde parlama olanlar

Görme engelinin kesin tanısı göz hekimleri tarafından yapılmaktadır.

Emel İlhan
Okul Öncesi Eğitmeni

 


Sizden Gelenler
Yayınlanması için gönderdiğiniz yazılar [Yazar]